O FIRMIE

PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI

REFERENCJE

INFORMACJE

KONTAKT

PRACA

 

Untitled Document

Elektryka zatrudnięZakład Usług Projektowo - Instalacyjno - Konsultingowych „ELEMAT” został założony w styczniu 1983 r. 
Zakład jest firmą prywatną,  w krótkim okresie swej działalności będącą spółką cywilną (lata 1985 - 1987).

Zakres świadczonych usług obejmuje:

 • projektowanie
 • doradztwo techniczne
 • wykonywanie instalacji NN
 • remonty instalacji
 • instalacje elektryczne dla przemysłu
 • instalacje elektryczne dla budownictwa jedno-  i wielorodzinnego
 • przeglądy i pomiary przeciwporażeniowe
 • prefabrykację urządzeń rozdzielczych
 • instalacje alarmowe, przeciwpożarowe, telefoniczne i informatyczne
 • W roku 2003 firma rozszerzyła działalność o drobne usługi ogólnobudowlane – w szczególności prace wykończeniowe.

W chwili obecnej firma zatrudnia  pięciu pracowników na umowę o pracę oraz współpracuje z kilkunastoma na umowę – zlecenie.    


Posiadamy uprawnienia Stowarzyszenia Elektrykow Polskich SEP D i SEP E uprawniające do:
- pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji dla urządzeń wymienionych poniżej - do 20kV, oraz do pomiarów uziomów i ochrony odgromowej
- zajmowania się dozorem oraz eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, dla:

 • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
 • urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 20kV
 • zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW
 • urządzeń elektrotermicznych
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • aparatury kontrolno - pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
 • Współpracujemy z kilkoma biurami projektowymi branży elektroinstalacyjnej i elektronicznej (systemy alarmowe).  
  Posiadamy dwa magazyny o powierzchni ok. 150 m2  oraz warsztat wyposażony w podstawowe narzędzia niezbędne do wykonywania prefabrykatów.     

  Do transportu służą nam:
  1. 2 Fordy Transit osobowo-dostawcze
  2. przyczepa towarowa
  3. dwa samochody osobowe 

      Od początku swej działalności firma nasza współpracowała głównie z większymi inwestorami: przemysłowymi, komunalnymi, handlowymi, służbą zdrowia, bankami, oświatą
  i szkolnictwem wyższym, co nie wykluczało również wykonywania usług dla ludności oraz współpracy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Dotychczas wykonaliśmy kilkadziesiąt remontów kapitalnych instalacji budynków wielorodzinnych, oraz wiele nowych instalacji domów jednorodzinnych.

  Zgodnie z wymogami prawa, firma nasza wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice, pod numerem 1649/89 (zobacz potwierdzenie wpisu). Przedmiot działalności w niej określony zaklasyfikowany jest następująco:

  74.20.A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego

  • 45.31 - wykonywanie instalacji elektrycznych
  • 52.6 - handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
  • 45.4 - wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
  • 31.20.A - produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej

  Zobacz zaświadczenie o numerze REGON 272504570.

  Nadrzędne cele, konsekwentnie przez nas realizowane, to:

  • pełne zadowolenie Klienta z wykonywanych przez nas usług;
  • realizacja usług zgodnie z wymaganiami Klienta i obowiązującymi normami;
  • dbałość o wysoki poziom wykonawstwa
  • rzetelność wykonywanych usług przez posiadających stosowne uprawnienia pracowników;
  • solidne i terminowe wywiązywanie się z umów, gwarantujące dobrą współpracę,
          do której w imieniu firmy „ELEMAT” serdecznie zaprasza:    

   właściciel
   Zbigniew Matuszewski